SISÄINEN AVARUUS – LUOTAA KAIKUJA SISIMMÄSTÄ

Avarramme käsitystä itsestämme sisäisen tiedon avulla. Saamme välineitä sisimpämme kohtaamiseen ja sisäisen maailmamme luotaamiseen. Tutkimme tietoa, jota aistimme välittävät tässä ja nyt. Kuuntelemme kehomme viestejä; sen halua liikkua, luoda, jämäköityä, rentoutua, hiljentyä tai tuntea syvemmin. Annamme näiden kokemusten kasvaa, kypsyä ja löytää muodon, jonka voimme ymmärtää ja hyväksyä.

Otamme yhteyden sisäisen avaruutemme rajattomiin mahdollisuuksiin kirjoittamalla ja kertomalla kokemuksista, jotka avautuvat, kun avaamme aistien portit sisimpäämme. Harjoittelemme kiehtovia ja luovia menetelmiä sisäisen avaruutemme luotaamiseen, kohtaamiseen ja sisällämme tapahtuvien muutosten seuraamiseen. Opimme käyttämään alati sisäistä viisautta elämämme oppaana.

Kurssilla syvennymme kaikessa rauhassa sisimpäämme ja herkistämme aistimme. Pysähdymme tarkistamaan elämämme suunnan. Selvitämme, mitä kehomme kaipaa ja ilmaisee tässä ja nyt.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat nauttia matkoista sisäiseen avaruuteen.