KOTIKONNUT JA TARINOIDEN TAIKAPIIRI

Tarinoiden avulla yhteisöjen toiminnan syntyvaiheet, visiot ja käännekohdat valetaan selkeään muotoon. Tarinat auttavat ryhmiä sisäistämään tavoitteet ja hahmottamaan keinot, joilla toivottu tulos saavutetaan.

Tarinat ovat muokattavissa ja päivitettävissä. Niiden luominen synnyttää oivalluksia ja avaa uusia näköaloja.  Tarinat yhdistävät ja antavat samaistumisen sekä niiden kertojille että kuulijoille. Vahva tarina parantaa myös työyhteisösi, yhdistyksesi tai oppilaitoksesi näkyvyyttä.

Tiimien tarinat -koulutus

Koulutuksessa palautamme mieliin yhdistyksesi, työyhteisösi tai projektisi myyttiset juuret; syntyvaiheet ja alkuvisiot. Juurista työstämme tarinan, johon punoutuvat  toiminnan käännekohdat ja tulevaisuuden visiot.

Koulutus soveltuu ryhmille, jotka etsivät uusia tapoja tai sysäystä toimintaansa. Se sopii ajankohtiin, joissa projekti, tapahtuma tai koulutus on kehitteillä. Koulutus palvelee myös oppilaitoksia ja yhdistyksiä, jotka kaipaavat työkaluja ja energiaa toimintaansa.

Oman myytin matkassa -tarinapaja

Myytit, legendat, sadut ja tarinat kertovat miten erilaiset asiat, tavat ja ilmiöt ovat syntyneet. Tarinapajassa kartoitamme omaa tarinaamme lapsuudesta nykyhetkeen.

Perehdymme lapsuuden unien ja muistojen sisältämiin vertauskuviin sekä vastakkaisiin voimiin. Tutustumme virstanpylväisiin, jotka ovat herättäneet nuo lapsuuden kokemukset henkiin. Opimme ottamaan käyttöön kokemusten sisältämän viisauden ja elinvoiman. Tutkimme, miten ne ovat valaisseet elämämme polkua ja edelleen sitä viitoittavat.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat löytää elämänsä ainutlaatuisen merkityksen ja tehtävän.

PERINTEISTÄ POTKU, TARINOISTA MAHTI -luento

Kerron, mistä löydät kotikontusi tarinoita ja myyttisiä kertomuksia, ja miten voit käyttää niitä kotiseututyössä hyvinvoinnin. yhteishengen ja alueellisen vetovoiman lisääjinä.

Elämäntarinallinen ohjaus yksilöille

Ohjaan sinua löytämään mieliin painuneet hetket lapsuudestasi sekä elämäsi myyttiset käännekohdat. Autan sinua liittämään näistä kokemuksista välittyvän tiedon nykyhetkeen. Näin saat tukevia eväitä tulevaisuutesi hahmottamiseen.