TIIMIEN TARINAT

Tarinoiden avulla organisaation alkuvaiheet, visiot ja toiminnan käännekohdat valetaan selkeään muotoon. Tarinat auttavat tiimejä sisäistämään tavoitteet ja hahmottamaan keinot, joilla toivottu tulos saavutetaan.

Tarinat ovat muokattavissa ja päivitettävissä. Niiden luominen synnyttää oivalluksia ja avaa uusia näköaloja.  Tarinat yhdistävät ja antavat samaistumisen kohteen niiden kertojille ja kuulijoille. Vahvalla tarinalla voit lisätä työyhteisösi, yrityksesi tai oppilaitoksesi tunnettuutta.

Tiimien tarinat -koulutus

Koulutuksessa palautetaan mieliin tiimin syntyvaiheet ja alkuvisiot. Niistä aletaan kutoa tarinaa, johon lisätään tiimin käännekohdat ja tulevaisuuden visiot.

Koulutus soveltuu tiimeille, jotka etsivät uusia tapoja tai sysäystä toimintaansa. Se sopii ajankohtiin, joissa projekti, tapahtuma, koulutus tai yritys on kehitteillä. Koulutus palvelee myös oppilaitoksia ja yhdistyksiä, jotka kaipaavat työkaluja ja energiaa toimintaansa.

Oman myytin matkassa -tarinapaja

Myytit, legendat, sadut ja tarinat kertovat miten erilaiset asiat, tavat ja ilmiöt ovat syntyneet.

Tarinapajassa ammennamme omaa tarinaamme lapsuuden unista ja muistoista. Perehdymme niiden vertauskuviin ja vastakkaisiin voimiin. Tutustumme virstanpylväisiin, jotka ovat herättäneet nuo kokemukset henkiin. Opimme ottamaan käyttöön niiden sisältämän viisauden ja elinvoiman. Tutkimme, miten ne ovat valaisseet elämämme polkua ja viitoittavat yhä polkuamme.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat löytää elämänsä ainutlaatuisen merkityksen ja tehtävän.

Tiimien tarinat -luento

Kerron tarinoiden käytöstä visioiden, luovuuden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lähteinä.

Elämäntarinallinen ohjaus yksilöille

Kerron, miten voit löytää elämäsi alkutaipaleen merkittävät hetket ja tärkeimmät käännekohdat sekä liittää näistä kokemuksista välittyvän tiedon nykyhetkeen. Samalla saat tukevia eväitä tulevaisuutesi hahmottamiseen. Ohjaus perustuu Tiimien tarinat –koulutukseen.