SAUNA JA PARANTAVA PERINNE

Työni hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi pohjautuu kansanparannukseen ja moderneihin hoitomenelmiin.

Vanha kansa ajatteli, että taudit tarttuivat ihmiseen vaikkapa metsästä tai kateelliselta naapurilta. Vaiva suisti ihmisen tasapainosta. Parantajan tehtävänä oli nostaa hoidettavan luontoa – vahvistaa hänen tahdonvoimaansa. Yhteisvoimin kutsumaton vieras ajettiin kehosta. Joskus potilas koki, että oli toiminut väärin ja saanut vaivan palkakseen. Tällöin pyydettiin anteeksi vaivan aiheuttajalta.

Konsultoinneissani yhdistän tätä ikiaikaista tietämystä nykypäivän terveystietoon ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on löytää sopivin keino tai asenne, jonka avulla tasapaino ja terveyden tila voi palautua asiakkaani elämään.

Tee terveyttä -terveyspaja

Kehomme elää jatkuvassa muutoksessa ja oireilee yksipuolisen elämän seurauksena. Se vaatii huomiota mm. kivun, raajojen puutumisen, tunnekuohujen ja hengityksessä tai kehon lämpötilassa tapahtuvien muutosten välityksellä. Torjumme helposti etenkin ikäviltä tuntuvat kokemukset tai yritämme päästä niistä eroon.

Terveyspajassa tuomme kehon tuntemusten ja oireiden viestit päivänvaloon, tutkimme niiden syntyolosuhteita sekä otamme käyttöön niiden sisältämän viisauden ja elinvoiman. Opimme huomaamaan, miten kehon tuntemukset ja oireet voivat sisältää kullanarvoisia viestejä tarpeesta muutoksen välttämättömyydestä.  Ne ovat kuin unelmia, jotka haluavat toteutua. Näiden unelmien eläminen voi luoda hyvinvointia sekä avartaa ja eheyttää elämäämme. Etsimme näitä kehon kultahippuja yksilö- ja pariharjoitusten sekä niihin valmistavien luentojen ja havaintoesitysten avulla.

Terveyspaja sisältää elementtejä sekä kansanlääkinnästä että nykyaikaisista kehon ja mielen yhteyden huomioivista hoitomuodoista. Koulutus on räätälöitävissä osaksi työyhteisöjen hyvinvointi- ja virkistystoimintaa tai henkilöstövalmennusta. Se soveltuu hyvin myös hyvinvointikeskusten ja oppilaitosten koulutustarjontaan.

Tee terveyttä -luento

Luennolla kerron ja demonstroin miten kansanlääkinnän tautien ja vaivojen syntyä koskeva tietotaito sekä nykytietämys kehon oireiden viesteistä ja merkityksestä voidaan yhdistää. Kerron myös saunan, vihtomisen/vastomisen sekä loitsujen ja rituaalien käytöstä hyvinvoinnin ja terveyden lähteinä.

konsultaatiot yksilöille

Ohjaan sinua tarkkailemaan kehon viestejä ja käyttämään niitä hyvinvoinnin lähteinä. Autan myös jäljittämään tapahtumia, jotka ovat järkyttäneet tasapainoasi. Kannustan katsomaan näitä tilanteita eri näkökulmista sekä ottamaan käyttöön niiden sisältämät elämää eheyttävät ja uudistavat voimavarat.