JUTTUJEN JUURILLA – tarinoiden mahti matkailussa

Olipa kerran ihminen, joka tarinoi tulen ääressä, Hän kirjasi myytit ja symbolit kallioon. Nyt lumoudumme taikasormuksista, muumeista tai kotiseudun historiasta. Tarinat saavat ajattelemaan ja tuntemaan. Ne innostavat, yhdistävät ja antavat sysäyksen uuteen ja elinvoimaiseen.

Perinteiden elvyttäminen lisää alueen omaleimaisuutta, asukkaiden elinvoimaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Luennolla onkin mainio mahdollisuus kuulla ja ottaa kantaa, miten kotiseutusi historia ja tarinat saadaan tuomaan puhtia, mahtia ja yhteisöllistä tekemisen meininkiä.

Luennolla kuulet esimerkkejä paikallisperinteen mahdollisuuksia kotiseudun elävöittämisessä, kulttuuritoiminnassa ja maaseutumatkailussa. Saat vinkkejä, mistä löytää arkistojen aarteita, ja miten elävöittää paikallistarinat ja -perinteet tavoilla, jotka lisäävät alueellista tunnettuutta ja matkailullista vetovoimaa.