MADON LUKUJA – opi loitsun maaginen mahti

Loitsut ovat kansanrunouden vanhinta kerrostumaa. Niitä on laulettu ja luettu. Loitsuilla on kutsuttu apuun parantavia voimia; esivanhempia, haltioita ja luonnon elementtejä. Niiden merkitys eräkulttuurissa, maanviljelyssä, parantamisessa ja siirtymäriiteissä on ollut elintärkeä.

Loitsut perustuvat perinteeseen, jossa ilmiön myyttisen alkuperän tuntemus on syvintä mahdollista tietoa. Tietäjän oli tärkeä tunnistaa yksilön tai yhteisön tasapainoa järkyttävä asia ja sen lähde. Rituaalien, loitsujen ja taikojan avulla luotiin yhteys vaikkapa tietyn vaivan syntyyn ja aiheuttajaan. Näin tietäjä sai esimerkiksi raudan ja tulen hallintaansa ja pystyi pysäyttämään verenvuodon.

Kurssilla perehdymme muinaisiin loitsuihin ja tapoihin nostattaa niiden avulla haltioiden ja esivanhempien väkeä ja omaa luontoamme. Tutustumme myös loitsujen vanhoihin käyttötapoihin. Kuulemme ääni- ja –tekstinäytteitä synty- ja parannusloitsuista sekä esimerkkejä loitsutradition vaikutuksesta nykymusiikkiin. Opimme myös, miten voimme käyttää loitsuja oman ja yhteisen hyvinvoinnin lähteinä.

Kurssin päätteeksi kukin osallistuja voi räätälöidä oman loitsunsa, ja halutessaan sen myös lukea tai laulaa. Kurssi sopii kaikille, jotka tuntevat vetoa tai kutsua loitsujen perinteisiin ja parantaviin käyttötapoihin. Ennakkotietoja tai –taitoja loitsuista tai laulamisesta ei tarvita. Utelias mieli ja avoin sydän riittää mainiosti.